Co-ouderschap

Wat is co-ouderschap?
Wanneer je de opvoeding niet alleen wilt aangaan, maar samen met iemand dan kun je kiezen voor co-ouderschap in plaats van een donor. Een co-ouder is een ouder die de opvoeding van een kind in kleine of grote mate deelt met een andere co-ouder. Deze co-ouders starten dan op vriendschappelijke basis een gezin. Bij One Wish zijn de co-ouders ook de biologische ouder van het kind. Dit betekent dat jij een kind gaat krijgen met de wensvader of wensmoeder die je ontmoet via One Wish. Is er sprake van een koppel van twee vrouwen of twee mannen? Dan stemmen jullie samen af wie van de twee de biologische vader gaat worden en welke vrouw het kind gaat dragen en de biologische moeder is.
Bij co-ouderschap zal het kind zowel door de moeder(s) als door de vader(s) worden opgevoed. De co-ouders hoeven geen liefdesrelatie met elkaar te hebben en ook hoeven zij niet in hetzelfde huis te wonen. Zij delen in afstemming wel in kleine of grote mate de opvoeding, zorg, financiële lasten en het geluk bijkomend aan de opvoeding van het kind.

Verdeling co-ouderschap
Dit kan een 50/50 verdeling zijn maar andere verdelingen zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld een regeling waarbij jullie kind alleen in vakanties en/of weekenden bij de vader(s) zal wonen. Ook hierin zijn natuurlijk weer verschillende opties; wel of geen regelmatig contact, en belangrijker nog of de biologische vader jullie kind wel of niet erkent. Er zitten diverse voordelen aan een co-ouderschap, je kunt namelijk de zorg(en) en kosten delen. Ook krijgt jullie kind bij co-ouderschap meer persoonlijkheden aan wie het zich kan spiegelen, twee ‘gezinnen’ met verschillende manieren van leven en denken, twee ouders/ouderparen met verschillende talenten en tekortkomingen. Ook jullie woonlocatie kan belangrijk zijn. Wanneer men relatief dicht bij elkaar in de buurt woont kan het kind eenvoudig en eerder zelfstandig op eigen initiatief tussen de huizen heen en weer pendelen. Denk ook aan de mogelijkheid om buren te worden of aan de mogelijkheid om jullie kind(eren) in hetzelfde huis te laten wonen en zelf als ouders van huis te wisselen, zodat het kind op een vaste locatie woont.

Wat wensen jullie voor het kind?
Uiteraard is er nog iemand in het spel naast jijzelf, je eventuele partner en de andere ouder(s), namelijk jullie ongeboren kind.
Vind jij dat een kind de keuzevrijheid moet hebben om zijn of haar biologische ouders te leren kennen terwijl het opgroeit? Om te kunnen spiegelen en te weten uit wie hij of zij voortkomt? Of vind je het acceptabel als een kind pas ná de leeftijd van 16 jaar kan achterhalen wie de anoniem opspoorbare spermadonor is geweest? Denk je dat dit laatste problemen of identiteitskwesties kan veroorzaken tijdens de identiteitsvorming en ontwikkeling?
Dit zijn belangrijke vragen om af te wegen tijdens je verkenningsfase naar ouderschap. Ga ook bij jezelf na, zou jij het lastig vinden als je tijdens je gehele jeugd niet zou weten wie je biologische vader is?
Kijk voor meer informatie naar dit Engelstalige filmpje.

Standpunt van One Wish
One Wish wijst alle leden erop dat wij niet achter anoniem donorschap staan. Dit omdat wij vinden dat ieder kind vanaf iedere gewenste (en passende) leeftijd de keuzevrijheid moet hebben zijn of haar biologische ouder te kunnen ontmoeten en eventueel leren kennen. Dit betekent dat de wensouders en donoren kennis behoren te geven aan het kind over zijn of haar afstamming, bij voorkeur zo vroeg mogelijk en vóór de pubertijd.

Maak duidelijke afspraken
Het is belangrijk om gedurende de kennismakingstijd een duidelijk beeld te krijgen van elkaars wensen en verwachtingen. Zo kunnen gevoelens en situaties later veranderen ten opzichte van elkaar en het kind. Het is daarom belangrijk om vooraf realistische afspraken te maken. Wees bereid om geregeld met elkaar om de tafel te zitten en tijd door te brengen, om de afspraken aan te passen naar ieders tevredenheid. Let er op dat je nu heel anders tegen zaken aan kunt kijken dan wanneer je daadwerkelijk ouder bent en het kind in je leven is. Leg afspraken vast in een donorschapsplan maar laat tegelijkertijd ruimte voor wat eenieder doormaakt en wat het beste is voor jullie kind. Professionals benadrukken dat het niet de bedoeling is dat ouders aan een donorschaplan rechten gaan ontlenen. Veel ouders zien het plan als een checklist en middel tot afstemming van wederzijdse verwachtingen. In hoeverre je afspraken in een donorschapsplan vastlegt is afhankelijk van jullie eigen gevoel en verstandhouding. Wanneer wordt afgeweken van de gemaakte afspraken, dan is het verstandig het plan aan te passen.

Ouderschapsplan, donorschapsplan of donorcontract
Dit is een plan of overeenkomst tussen de wensvader/donor en de wensmoeder of co-ouders plus eventuele partners. Hierin worden de verwachtingen en onderlinge afspraken vastgelegd. Het plan dient als leidraad om dergelijke regelingen te maken. Bij eventuele latere meningsverschillen geeft het plan goed weer wat de uitgangssituatie was. Echter, veel afspraken die doorgaans in een overeenkomst worden gemaakt worden juridisch als nietig beschouwd. Het verdient, wanneer passend, de aanbeveling om het plan op te laten nemen in een notariële akte, gezien dit dwingend bewijs oplevert en hiermee een meerwaarde heeft.

ONE WISH BIBLIOTHEEK

 Juridische informatie
 Medische informatie