Aantal single Belgen blijft toenemen

13 oktober '17

Bron: Standaard.be

Alleen de kosten voor een huis dragen of de vuilniszakken die alweer duurder worden: singles dragen bijna altijd meer lasten dan gehuwden of samenwonenden. Toch zal tegen 2060 de helft van alle Belgische huishoudens uit één persoon bestaan.

Een kind opvoeden met iemand waarmee je geen liefdesrelatie hebt, is ook niet meer uitzonderlijk

Jan Latten

De nieuwste cijfers van het Federaal Planbureau België, dat vandaag de demografische vooruitzichten 2016-2060 voorstelt, zijn duidelijk. Tegen 2060 is de helft van de Belgen single. Ter vergelijking: in 2016 ging het nog maar een op de drie huishoudens.

‘Die toename is toe te schrijven aan twee groepen’, zegt Dimitri Mortelmans, socioloog aan de Universiteit Antwerpen. ‘Zo speelt de vergrijzing een grote rol. Zowel alleenstaanden als weduwes of weduwnaars willen langer zelfstandig thuis wonen.’ Ook het planbureau herkent die trend. Veel toekomstige singles zijn vrouwen ouder dan tachtig.
De tweede groep is volgens Mortelmans de Sex-and-the-Citygeneratie. ‘De “happy singles” die graag in bruisende grootsteden wonen.’ Het Planbureau ziet nog een derde groep: alleenstaande mannen tussen dertig en vijftig jaar. Zij hebben meestal een echtscheiding achter de rug.

Singlereflex
De vooruitzichten zijn niet per se negatief zijn voor België, maar het beleid moet zich wel aanpassen. ‘Deze resultaten stemmen tot nadenken’, meent Philippe Donnay van het Federaal Planbureau. ‘Op het vlak van woon- en mobiliteitsbeleid moet rekening worden gehouden met deze verwachting.’
‘Er worden al maatregelen genomen’, zegt Carla Dejonghe, voorzitster van de vzw All1, een belangenvereniging voor personen die alleen wonen. Zij pleiten er bij beleidsmakers al jaren voor om een “singlereflex” in te bouwen, zodat de alleenstaanden niet te veel worden benadeeld. ‘Brussel trekt de kar,’ zegt Dejonghe. ‘maar ook de belastingverlaging in Mechelen ter compensatie van de verhoogde afvaltaks zet de goede toon.’

Niet voldoende
Al is dat niet voldoende. Urbanoloog Johan Rutgeerts (KULeuven) wijst op de nood aan kleinere woningen: ‘95 m² met twee slaapkamers kan niet meer. Kleinere units van 50 tot 65m², zoals in Scandinavische landen, moeten hun weg vinden in België. Zowel bij bouwheren als in de opleidingen wordt daar al over nagedacht. Nu de Belg zelf nog, want de baksteen in onze maag blijft. Een eigen woonst is nog altijd ons appeltje voor de dorst. Nadenken over een alternatief pensioenplan is nodig.’
Opmerkelijk is dat, in tegenstelling tot de rest van België, de singles in Brussel nu al de helft van de huishoudens vormen. Veel actieve jongeren zien economische en culturele voordelen aan wonen in de grootstad. Maar er is ook de grote instroom van jonge migranten. De vergrijzingsfactor wordt er dan ook grotendeels tenietgedaan door de nieuwkomers.

Via One Wish vind je een co-ouder of bekende donor om samen je kinderwens mee te vervullen.